Hradiště zahájilo opravy Základní umělecké školy

Slavnostním poklepáním základního kamene začala 3. května dlouho očekávaná rekonstrukce domu č.p. 125 na Mariánském náměstí, sídla Základní umělecké školy Uherské Hradiště. Rozsah prací je obrovský, protože budova se nachází ve značně nevyhovujícím technickém stavu. Také proto bude rekonstrukce budovy trvat více než rok a vyžádá si náklady 44,5 milionů korun.

Při samotné rekonstrukci bude nejprve provedeno statické zajištění budovy, sanace vlhkosti a demolice dále nevyužitelných částí budovy a konstrukcí (např. dvorní přístavba, pavlače). Celkově potom půjde o komplexní obnovu budovy včetně nových úprav povrchů a obnovy fasády, zřízení bezbariérového přístupu do budovy, bude zde postaven nový výtah, v budově se kompletně obnoví instalace či podlahy. Provedeny budou dispoziční úpravy, nové příčky a dělící konstrukce a nová chodba u dvorní stěny včetně nových přístupů jednotlivých učeben. Dojde rovněž na úpravy dvoru. Památkově hodnotné části budovy, zejména fasáda a dřevěné konstrukce stávajících dveří si vyžádají restaurátorský zásah. Původní schodiště zůstane zachováno, nicméně také na něm je nutné udělat opravy.Po dokončení stavebních prací bude budova využita v rozsahu prvního až třetího patra pro hudební obory základní umělecké školy. Zde budou vytvořeny prostory pro individuální i skupinovou výuku hudebních nástrojů taneční a besídkový sál. Prostor půdy bude připraven pro následné úpravy a využití výtvarných oborů. V prostoru podzemního podlaží bude umístěno provozní zázemí školy.


"Stav budovy Základní umělecké školy je pro město dlouhodobě obrovským břemenem a já jsem rád, že mimořádně náročná a zdlouhavá cesta k rekonstrukci dospěla k realizaci. Při stavbě nezůstane kámen na kameni, je to, jako bychom stavěli celý dům znovu. Opravenou školu otevřeme se začátkem školního roku 2018/19," vyjádřil se starosta města Stanislav Blaha.Dům čp. 125 na Mariánském náměstí, který využívá Základní umělecké škola, byl vystavěn v roce 1890 na místě staršího barokního domu s vjezdovou bránou. Jedná se o novorenesanční stavbu z období historizmu konce 19. století dotvářející prostor historického náměstí. Vlastníkem historické budovy, ve které umělecká škola sídlí, je město Uherské Hradiště, zřizovatelem umělecké školy je Zlínský kraj. Město o špatném stavebně-technickém stavu budovy dlouhodobě vědělo, komplexně budovu zrekonstruovat se však z různých příčin dosud nepodařilo. A to ani přesto, že investiční záměr rekonstrukce ZUŠ vznikl již v roce 1996. Náklady tenkrát měly být kolem 20 milionů korun. V roce 2003 a 2004 město ve dvou etapách zajistilo nákladem 2 miliony korun výměnu oken, která byla v havarijním stavu. V roce 2005 město nákladem 2,5 milionu kompletně zrekonstruovalo střechu.


Termín realizace stavby: od 03. 05. 2017 do 02. 06. 2018

Stavební práce: VW WACHAL a.s.


Máte námět na reportáž?


Napište nám na redakce@televizetvs.cz