Svoz vánočních stromků

Vánoční stromky bude město Uherské Hradiště sbírat u kontejnerových stání.

Zanedlouho přijde období, kdy se začnete zbavovat vánočních stromků. Prosíme, abyste po odstrojení stromků upřednostnili jejich uložení přímo do sběrného dvora na ulici Moravníky č. p. 905. Kdo nemá možnost použitý stromek dopravit přímo do sběrného dvora, ať jej umístí k nejbližšímu sběrnému místu odpadu (kontejnerová stání), odkud zajistí odvoz město Uherské Hradiště. 

Také letos bude sběr a odvoz stromků prováděn jednou týdně, vždy v pondělí, a to od 7. 1. do 11. 2. 2019. Ideálním dnem pro odložení stromku ke kontejnerovým stáním je tedy neděle, ať se na místě stromky nehromadí třeba několik dnů. Žádáme vás, abyste v žádném případě neodkládali stromky na jiná místa např. do vnitrobloků, ke komunikacím a chodníkům a zejména, aby neumísťovali stromky do nádob na komunální odpad. Stromky od sběrných míst i ze sběrného dvora jsou následně ekologicky likvidovány štěpkováním. 

Takto vzniklá štěpka je využita jako druhotný energetický zdroj. Po posledním sběru stromků vzniklo 32 tun štěpky, která posloužila k ekologické výrobě elektrické energie i tepla. Přestože likvidace vánočních stromků přišla uherskohradišťskou radnici na cca 80 tisíc korun, našly stromky využití, které je navíc šetrné k životnímu prostředí.

Zdroj: Město UH


Máte námět na reportáž?


Napište nám na redakce@televizetvs.cz